სოციალური მედია – პლატფორმა მეტი მომხმარებლის მოსაზიდად

სოციალური მედია არის ინფორმაციის, იდეების, კარიერული ინტერესებისა გამოხატვის სხვადასხვა ფორმების გაზიარება ვირტუალური თემებისა და ქსელების მეშვეობით. სოციალური მედია არის ინტერნეტზე დაფუძნებული ინტერაქტიული აპლიკაცია. ტექსტები, პოსტები, კომენტარები, ციფრული ფოტო ან ვიდეო არის სოციალური მედიის სიცოცხლის წყარო. მომხმარებლები ქმნიან თავიანთ პროფილს სოციალურ მედიაში, რომელსაც შექმნა სოციალური მედიის ორგანიზაციებმა. სოციალური მედია ხელს უწყობს ონლაინ სოციალური ქსელის განვითარებას. მომხმარებლები […]