ელემენტორის ვებსაიტის ჰედერის დიზაინის საფუძვლები

ვებსაიტის ჰედერი არის თქვენი საიტის პირველი განყოფილება, რომელიც იპყრობს თვალს. როგორც ასეთი, ეს არის თქვენი შანსი, მოახდინო შესანიშნავი პირველი შთაბეჭდილება. ამ სტატიაში: ისწავლით რა არის ვებსაიტის ჰედერი; აღმოაჩენთ ჰედერის რამდენიმე აუცილებელი ელემენტი; გაიცნობთ საუკეთესო პრაქტიკებს, რომლებიც უნდა გახსოვდეთ; განვიხილავთ ჰედერის დიზაინის შესანიშნავ მაგალითებს; შეისწავლითთ როგორ შექმნათ Elementor ვებსაიტის ჰედერი. რა არის ვებსაიტის ჰედერი? ვებსაიტის ჰედერი […]